GMDSSITU's Søkbare skipsliste
Et forsøk på å lage en opplærimgsside for GMDSS

Klokken er nå

Copyright © 1999
Kjartan Iversen