Utenfor løen på Fromreide 1959

Utenfor løen på Fromreide 1959

1.John "Jonny" Fromreide (min onkel)
2.Eli Schei
3.Meg sjøl 3 1/2 år
4.Bjarne Fromreide (min onkel)
5.Marit Hole (min kusine)
6.Ingrid Iversen (min søster)